upload@ - במת המפתחים הישראלית האתר עובר עדכון משמעותי ולא יהיה זמין במתכונתו הרגילה בחודשים הקרובים


אודות האתר

upload, במת המפתחים הישראלית, נוסדה על-מנת לספק למפתחים מקום מפגש להחלפה ושיתוף רעיונות, ידע, קודים, מאמרים, מדריכים ויצירות פרי עטם של מפתחים. אנו מקווים לספק למפתחים את המשאבים להם הם זקוקים על-מנת לקדם אותם בתכנות היום-יומי שלהם, ולהעשיר את ידיעתם בתחומים חדשים. אנו ב- upload מודים לכל אותם אשר תרמו מזמנם, מנסיונם, ומיצירותם על-מנת להפוך את האתר למה שהוא. upload הוקמה בידי מפתחים למפתחים, והקדישה זמן ומאמץ רב בליישם עצות, המלצות והערות של גולשיה. מאז הקמתה בשנת 1999, האידיאוליגיה לשיתוף ידע תוך שמירה על פשטות היא זו שהניע את האתר למקומו כיום ברשת.

קוד המקור שלך ברשת" - מאגר יצירות חובבי התכנות
ב- 9 לאוקטובר, 1999 עלתה upload לרשת עם אסטרטגיה מאד ברורה: ניהול מאגר יצירות פרי עטם של מתכנתים חובבי התכנות.

האידיאולוגיה ליצירות "קוד פתוח" הורחבה, ואופשרו הופעתן של יצירות  "סגורות". הניסיון להטמיע את רעיון שיתוף המידע נשאר כחשיבות עליונה וקודמו יצירות על בסיס גישה זו.

בתחילת 2002, upload עברה מתיחת פנים, במאמץ רב לשמור על פשטות וארגון המידע. צעד זה נתן ליצירות חשיבות ראשונה, בעוד שברקע סופקו שירותים נלווים לאתר.

"במת המפתחים החדשה"
לקראת סוף 2003, העומס על עורכי התוכן היה רב, כמות היצירות שזרמה מדי יום ודרישת היוצרים לשינוי גברה. הטכנולוגיות התחזקו והשירותים המקובלים ברשת הכריחו את השינוי. השינוי היה צפוי - במשך כשנה שלמה, נאספו משובים מיוצרים וגולשים כאחד, והוקדשו התייעצויות על טיב ותוכן.

"במת המפתחים הישראלית"
תחילת 2004, נפתחה במה חדשה בידי מפתחים למפתחים,  תוך מתן דגש על היוצרים ויצירותיהם. היצירות הורחבו לכלול פן אישי-לימודי דרכן יהיה ניתן לשתף ידע וטכניקות להעשרתם של שאר הגולשים.